AnswerSSQTextRunner
Stirling_MossY
Juan_Pablo_MontoyaYY
Jarno_TrulliYY
Fernando_AlonsoYY
Jackie_StewartY
Kimi_RaikkonenYY
Jean-Pierre_BeltoiseY
Riccardo_PatreseY
Niki_LaudaY
Graham_HillY
Keke_RosbergY
Olivier_PanisYY
Michael_SchumacherYY
David_CoulthardYY
TOTAL147