AnswerSSQTextRunner
Garry_KasparovYY
Wilhelm_SteinitzYY
Emanuel_LaskerYY
Bobby_FischerYY
Viswanathan_AnandYY
José_Raúl_CapablancaYY
Vladimir_KramnikYY
Mikhail_BotvinnikY
Tigran_PetrosianY
Alexander_AlekhineYY
Boris_SpasskyYY
Mikhail_TalY
Anatoly_KarpovYY
Max_EuweYY
Susan_PolgarY
Veselin_TopalovYY
Vera_MenchikY
Vasily_SmyslovY
Maia_ChiburdanidzeY
Antoaneta_StefanovaY
Nona_GaprindashviliY
Rustam_KasimdzhanovY
Alexander_KhalifmanY
Xie_JunY
Zhu_ChenY
Elisabeth_BykovaY
Olga_RubtsovaY
Ruslan_PonomariovY
TOTAL2713